top of page

Polityka prywatności

1. Definicje I interpretacje

Poniższe terminy mają następujące znaczenie w ujęciu tego dokumentu:

 

“Cookie”

oznacza mały plik tekstowy umieszczany na twoim komputerze lub urządzeniu przez naszą Stronę podczas odwiedzania pewnych części naszej Witryny i / lub korzystania z pewnych funkcji naszej Witryny. Szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą Stronę znajdują się w części 14 poniżej; i

 

“Cookie Law”

oznacza odpowiednie części rozporządzeń dotyczących prywatności i łączności elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r .;

 

2. O nas

Nasza strona jest zarządzana przez i należy do Felix Factor – Michał Feliks

Adres: ul. Tuwima 2A, 42-700 Lubliniec, Polska

numer NIP: 575 185 10 95

 

3. Co obejmuje niniejsza polityka?

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie korzystania z naszej Witryny. Nasza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Pamiętaj, że nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak Twoje dane są gromadzone, przechowywane lub wykorzystywane przez inne strony internetowe i zalecamy sprawdzenie zasad ochrony prywatności takich witryn przed przekazaniem im danych.

 

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe są określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (rozporządzenie UE 2016/679) ("GDPR") Artykuł 4, jako „informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”)”.

 

„Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej ".

 

Dane osobowe to, w prostszy sposób, wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory online.

Dane osobowe, których używamy, są określone w części 6 poniżej.

 

5. Jakie są moje prawa?

Zgodnie z RODO masz następujące prawa, które zawsze będziemy wspierać:

a) Prawo do uzyskania informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu Twoich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, ale zawsze możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zadać pytania, korzystając z danych w części 15.

b) Prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Część 13 powie ci, jak to zrobić.

c) Prawo do poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli posiadane przez nas dane osobowe są niedokładne lub niekompletne. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych w części 15, aby dowiedzieć się więcej.

d) Prawo do bycia zapomnianym, tj. prawo do żądania usunięcia lub zbycia w inny sposób dowolnych danych osobowych, które posiadamy. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych w części 15, aby dowiedzieć się więcej.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas danych osobowych do określonego celu.

g) Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli otrzymaliśmy Twoje dane osobowe bezpośrednio i wykorzystujemy je za Twoją zgodą lub do wykonania umowy, przy założeniu, że dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych środków, możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych, aby ponownie skorzystać z tych danych na rzecz innej usługi lub firmy.

h) Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. Nie wykorzystujemy w ten sposób twoich danych osobowych.

 

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z danych osobowych użytkownika lub korzystaniu z praw, o których mowa powyżej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w części 15.

 

Jeśli uważasz, że nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych, w jakikolwiek sposób łamie Twoje prawa, masz prawo złożyć skargę do lokalnych władz.

 

6. Jakie dane zbieramy?

W zależności od sposobu korzystania z naszej Witryny, możemy zbierać niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobistych i nieosobowych (zobacz również Część 14 dotycząca korzystania z plików cookie i podobnych technologii:

 

    • Nazwisko, Imię

    • Adres;

    • Email;

    • Numer telefonu;

    • Nazwę firmy;

    • Adres IP;

    • Rodzaj oraz wersję użytej przeglądarki internetowej;

    • System operacyjny;

    • Lista adresów URL zaczynających się od witryny odsyłającej, Twojej aktywności na naszej Stronie oraz strony, na którą przechodzisz;

    • Inne informacje przechowywane przez Google Analytics, których nie używamy bezpośrednio

 

7. Jak korzystamy z Twoich danych?

W ramach RODO musimy zawsze posiadać legalne podstawy do wykorzystywania danych osobowych. Może to wynikać z faktu, że dane są niezbędne do realizacji umowy z Tobą, ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych lub dlatego, że jest to w naszym uzasadnionym interesie biznesowym. Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do jednego z następujących celów:

    • Zapewnienie dostępu do naszej witryny i zarządzanie nią

    • Personalizowanie i dostosowywanie Twoich doświadczeń na naszej stronie

    • Dostarczanie Tobie naszych produktów i usług. Twoje dane osobowe są wymagane, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę.

    • Personalizowanie i dostosowywanie naszych produktów i usług dla Ciebie.

    • Komunikowanie się z Tobą. Dotyczy wysyłania do Ciebie wiadomości email, wiadomości tekstowych oraz rozmów głosowych.

    • Wiadomości email dotyczące subskrybowanych informacji, na które się zdecydowałeś. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie poprzez kontakt podany w punkcie 15.

    • Analiza  korzystania z naszej Witryny i gromadzenie informacji zwrotnych, aby umożliwić nam ciągłe ulepszanie naszej Strony i doświadczeń użytkownika.

 

Za zgodą użytkownika i gdy jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych. Mogą one obejmować kontaktowanie się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierając informacje, nowości i oferty dotyczące naszych produktów i usług. Nie otrzymasz żadnych nielegalnych reklam lub spamu.

Zawsze będziemy dokładać wszelkich starań, aby w pełni chronić Twoje prawa i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z przepisów RODO oraz przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej obowiązujących na terenie Polski.

W każdej chwili masz również możliwość rezygnacji z tego typu komunikacji z naszej strony.

 

8. Jak długo przetrzymujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne, biorąc pod uwagę cele przetwarzania oraz obowiązujące regulacje prawne oraz przepisy prawa podatkowego obowiązującego na terenie Polski.

 

9. Jak I gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe znajdują się i są przetwarzane wyłącznie na terenie Polski. Oznacza to, że są one w pełni chronione w ramach RODO.

 

Skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w części 15, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat konkretnego mechanizmu ochrony danych, z którego korzystamy.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas niezmiernie istotne. Podejmujemy szereg działań w celu ochrony tych danych.

 

Serwery, na których przechowywane są dane osobowe, są umiejscowione w kontrolowanym środowisku z dostępem ograniczonym tylko do osób, które naprawdę potrzebują tych danych.

  

10. Zasady udostępniania Twoich danych osobowych?

Nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim.

W niektórych ograniczonych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania pewnych danych osobowych, które mogą obejmować twoje dane, o ile  uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub dochodzeniu zobowiązań prawnych, nakazu sądowego lub instrukcji organu rządowego.

 

Jeśli jakiekolwiek z Twoich danych osobowych są wymagany przez stronę trzecią, jak opisano powyżej, podejmiemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że twoje dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z Twoimi prawami, naszymi zobowiązaniami i zobowiązaniami strony trzeciej wynikającymi z przepisów prawa , jak opisano powyżej w części 9.

 

11. Jak mogę zarządzać moimi danymi osobowymi?

Oprócz uprawnień wynikających z RODO, określonych w Części 5, w przypadku kiedy przesyłasz dane osobowe za pośrednictwem naszej strony, możesz mieć możliwość ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych.

 

W szczególności staramy się zapewnić Ci odpowiednią kontrolę nad korzystaniem z Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego (w tym możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości e-mail). Możesz to zrobić, anulując subskrypcję, kontaktując się z nami pod adresem podanym w punkcie 15 niniejszego dokumentu.

 

12. Czy muszę udostępniać swoje dane osobowe?

Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych obszarów naszej witryny bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby korzystać ze wszystkich  funkcji dostępnych na naszej Stronie, może być wymagane przesłanie lub zezwolenie na zbieranie określonych danych.

 

Możesz również ograniczyć korzystanie z plików cookie. Więcej informacji znajduje się w części 14 niniejszego dokumentu.

 

13. Jak mogę uzyskać dostęp do moich danych?

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki rodzaj Twoich danych osobowych posiadamy, możesz poprosić nas o szczegóły dotyczące tych danych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Jest to tzw. procedura „Żądania dostępu do danych”.

 

Wszystkie wnioski o dostęp do uczestników powinny być składane na piśmie i wysyłane na adres e-mail lub adres pocztowy podany w części 15.

 

Zwykle nie pobieramy opłaty za żądanie dostępu do danych. Jednakże jeśli Twój wniosek jest "oczywiście bezzasadny lub nadmierny" (na przykład, jeśli złożysz powtarzające się wnioski), może zostać naliczona opłata za pokrycie kosztów administracyjnych związanych z odpowiedzią na Twoje zapytanie.

 

Odpowiemy na Twoje żądanie dostępu do danych w ciągu 21 dni, jednakże nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. Zazwyczaj dążymy do zapewnienia Ci pełnej odpowiedzi, w tym pełnej kopii danych osobowych w ustalonym czasie. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku bardziej złożonych wniosków, możemy potrzebować dodatkowego czasu, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku. Będziesz na bieżąco informowany o naszych postępach.

 

14. W jaki sposób używamy plików Cookie?

Dla Twojej wygody oraz w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb, nasza strona może umieszczać i uzyskiwać dostęp do niektórych plików cookie na twoim komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzystasz podczas wizyty na naszej stronie.

Nasze pliki cookie to te umieszczane bezpośrednio przez nas i używane tylko przez nas. Używamy plików Cookie w celu ułatwienia korzystania z Witryny oraz zapewnienia i ulepszania naszych produktów i usług.

 

Starannie wybraliśmy te pliki cookie i podjęliśmy kroki w celu zapewnienia, że Twoja prywatność i dane osobowe są przez cały czas chronione i szanowane.

 

Wszystkie pliki cookie używane przez naszą Witrynę są wykorzystywane zgodnie z obowiązującym Prawem Telekomunikacyjnym.

 

Zanim pliki cookie zostaną umieszczone na twoim komputerze lub urządzeniu, pojawi się okienko pop-up z prośbą o zgodę na zastosowanie tych plików cookie. Dzięki twojej zgodzie będziemy mogli umożliwić Ci pełne wykorzystanie naszego serwisu.

 

Masz prawo zrezygnować z umieszczania plików cookie na Twoim urządzeniu; jednak niektóre funkcje naszej Strony mogą nie działać w pełni lub zgodnie z przeznaczeniem. Niektóre funkcje naszej strony zależą od plików cookie. Stosujemy tylko niezbędne pliki cookie, aby zapewnić odpowiednią jakość oferowanych przez nas usług.

Nasza strona korzysta z usług analitycznych świadczonych przez firmę Google. Serwis Google Analytics witryny odnosi się do zestawu narzędzi służących do zbierania i analizowania anonimowych informacji o użytkowaniu, co umożliwia nam lepsze zrozumienie sposobu korzystania z naszej Witryny. To z kolei pozwala nam ulepszyć naszą Witrynę i oferowane przez nią produkty / usługi.

 

Usługi analityczne używane przez naszą Stronę używają plików cookie do zbierania wymaganych informacji. Nie musisz zezwalać nam na korzystanie z tych plików cookie, jednak podczas gdy ich wykorzystanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla Twojej prywatności lub bezpiecznego korzystania z naszej strony, umożliwia nam ciągłe ulepszanie naszej witryny, dzięki czemu jest ona stale ulepszana i bardziej przydatna dla ciebie.

 

Oprócz niezbędnych środków kontroli zapewnionej przez nas, możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej. Większość przeglądarek internetowych pozwala również wybrać, czy chcesz wyłączyć wszystkie pliki cookie, czy tylko pliki cookie innych firm. Domyślnie większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale można to zmienić. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z menu pomocy w przeglądarce internetowej lub dokumentacją dołączoną do urządzenia.

 

Możesz usunąć pliki cookie na swoim komputerze lub urządzeniu w dowolnym momencie, jednak możesz utracić wszelkie informacje, które umożliwiają szybszy i skuteczniejszy dostęp do naszej witryny, w tym między innymi ustawienia logowania i personalizacji. Zalecamy bieżące aktualizowanie przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego oraz konsultowanie się z dostawcami twojej przeglądarki internetowej / sprzętu, w przypadku wątpliwości dotyczących ww. ustawień.

 

15. Kontakt z nami

Aby skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek informacji dotyczących danych osobowych oraz ich ochrony, zapraszamy do kontaktu:

Adres email: info@factor3d.pl

Adres korespondencyjny: ul. Tuwima 2A, 42-700 Lubliniec, Polska

 

16. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać pewne informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Może to być konieczne, na przykład, w przypadku zmiany prawa, lub zmiany dotykającej naszej działalności w sposób, który wpływa na ochronę danych osobowych.

Wszelkie wspomniane zmiany będą bez zbędnej zwłoki publikowane na naszej Stronie. Sugerujemy regularne odwiedzanie niniejszej strony.

bottom of page